Міжнародны дзяржаўны экалагічны інстытут імя А. Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага універсітэта

Кафедра экалагічнага маніторынгу і менеджменту

Адрас:  г. Мінск, вул. Батанічная, 15, каб., 222
Тэлефон: +375 17 373-79-73, +375 17 373-57-43 (спецыялісты)

E-mail: kem@iseu.by

Загадчык кафедрыГалаваты Сяргей Яфімавіч, доктар сельскагаспадарчых навук, прафесар

Кафедра створана 28 ліпеня 2012 г. на базе спалучэння кафедр экалагічнага маніторынгу і экалагічнага менеджменту і аўдыту. На сучасным этапе тут функцыянуць дзве вучэбна-навуковыя лабараторыі (лабараторыя экалагічнага маніторынгу і лабараторыя экалагічнага менеджменту). Яны аснашчаны сучасным абсталяваннем, што інтэнсіўна выкарыстоўваецца ў вучэбным працэсе і навуковых даследаваннях.

Прафесарска-выкладчыцкі састаў: на кафедры працуюць 3 доктары навук (з іх 1 прафесар), 7 кандыдатаў навук, 6 з іх з вучоным званнем – дацэнт.

На кафедры вядзецца падрыхтоўка па спецыяльнасцях:

 • 1-33 01 07 «Прыродаахоўная дзейнасць» (па кірунках):
 1. 1-33 01 07-01 «Прыродаахоўная дзейнасць (экалагічны менеджмент і экспертыза)».
 2. 1-33 01 07-02 «Прыродаахоўная дзейнасць (экалагічны маніторынг)».

Вядзецца падрыхтоўка па другой ступені вышэйшай адукацыі (магістратура) па спецыяльнасцям:

 • 1-33 80 01 «Экалогія. Тэхнічныя навукі» 
 • 1-33 81 04 «Экалагічны менеджмент».

Асноўныя напрамкі навуковай дзейнасці:

 • Пошук найбольш інфарматыўных метадаў маніторынгу навакольнага асяроддзя, іх аналізу.
 • Распрацоўка элементаў кіравання прыродным асяроддзем і метадаў рацыянальнага прыродакарыстання.

Партнёры

 • Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь.
 • БелНДЦ «Экалогія».
 • Батанічны сад НАН Беларусі.
 • Інстытут глебазнаўства і аграхіміі НАН Беларусі.
 • Інстытут прыродакарыстання НАН Беларусі.
 • Рэспубліканскі гідраметэацэнтр.
 • Цэнтральны інстытут комплекснага выкарыстання водных рэсурсаў.
 • Вышэйшая тэхнічная школа, Оснабрюк.
 • Фонд Зухава, Германія.
 • Універсітэт г. Нові Сад, Сербія.
 • Яраслаўскі аграрны ўніверсітэт, Расійская Федэрацыя.

Кафедра забяспечвае выкладанне дысцыплін:

Дысцыпліны »

Кафедра забяспечвае выкладанне дысцыплін для студэнтаў факультэта маніторынгу навакольнага асяроддзя першай ступені атрымання вышэйшай адукацыі:

1. Аэракасмічныя метады даследавання
2. Уводзіны ў спецыяльнасць
3. Гідраўліка і водазабеспячэнне
4. Гідралогія і гідраметрыя
5. Дзяржаўнае кіраванне ў прыродаахоўнай дзейнасці
6. Дзяржаўны кантроль у галiне аховы навакольнага асяроддзя
7. Зямельныя і рэкрэацыйныя рэсурсы
8. Інжынерныя канструкцыі і прыродаахоўныя збудаванні
9. Інжынерныя метады аховы атмасфернага паветра
10. Лакальны маніторынг
11. Метады дыстанцыйнага зандзіравання
12. Менеджмент водных рэсурсаў
13. Маніторынг атмасфернага паветра
14. Маніторынг навакольнага асяроддзя
15. Маніторынг паверхневых і падземных вод
16. Маніторынг глебаў
17. Навукі аб зямлі. Метэаралогія і кліматалогія
18. Навукі аб зямлі. Дынаміка атмасферы
19. Абыходжанне з адходамі
20. Агульная экалогія і радыеэкалогія
21. Агульнае землязнаўства
22. Асновы біяхіміі і таксікалогіі
23. Асновы і сістэмы менеджменту
24. Асновы ландшафтазнаўства
25. Асновы метэаралогіі і кліматалогіі
26. Асновы стандартызацыі, метралогіі і сертыфікацыі
27. Асновы экалогіі
28. Ахова расліннага і жывёльнага свету
29. Ацэнка ўздзеяння на навакольнае асяроддзе
30. Ацэнка жыццёвага цыкла прадукцыі і больш чыстая вытворчасць
31. Глебазнаўства
32. Прыборы і метады фізіка-хімічнага кантролю
33. Прыродаахоўнае заканадаўства
34. Радыяцыйны маніторынг
35. Тапаграфія з асновамі геадэзіі
36. Экалагічная экспертыза
37. Экалагічны менеджмент
38. Экалагічны маніторынг, кантроль і экспертыза
39. Экалагічнае нармаванне і ацэнка рызыкі
40. Экалогія

Вучэбная практыка »

 • Агульнаінжынерная практыка.
 • Экалагічная практыка.

[spoiler show=»Вытворчая практыка»]

 • Практыка па прыродаахоўнай дзейнасці.
 • Практыка па экалагічным менеджменце і экспертызе.
 • Пераддыпломная практыка.

Кафедра забяспечвае выкладанне дысцыплін для студэнтаў факультэта маніторынгу навакольнага асяроддзя другой ступені атрымання вышэйшай адукацыі (магістратура):

1-33 80 01 «Экалогія. Тэхнічныя навукі» »

1-33 81 04 «Экалагічны менеджмент» »

Прафесарска-выкладчыцкі састаў

Прозвішча, імя, імя па бацьку
Пасада, вучоная ступень, вучонае званне 
Выкладаемыя дысцыпліны
Галаваты Сяргей Яфімавіч,
загадчык кафедры, д.с.-х.н., прафесар
Аграэкалогія
Увядзенне ў спецыяльнасць
Зямельныя і рэкрэацыйныя рэсурсы
Маніторынг глебаў
Глебазнаўства
Экалогія ландшафтаў
Ганчарова Надзея Вячаславаўна,
к.б.н., дацэнт
Агульная экалогія і радыеэкалогія
Асновы экалогіі
Гермянчук Марыя Рыгораўна,
к.т.н., дацэнт (знешні сумяшчальнік)
Маніторынг атмасфернага паветра
Навукі аб зямлі. Дынаміка атмасферы
Радыяцыйны маніторынг
Копіця Уладзімір Мікалаевіч,
к.б.н., дацэнт
Кіраванне прыроднымі рэсурсамі
Экалогія
Эканоміка прыродакарыстання
Лён Алена Саламонаўна,
старэйшы выкладчык
Кантроль і прадухіленне забруджвання навакольнага асяроддзя
Лакальны маніторынг
Маніторынг навакольнага асяроддзя
Асновы біяхіміі і таксікалогіі
Глебазнаўства
Прыборы і метады фізіка-хімічнага кантролю
Экалагічны маніторынг, кантроль і экспертыза
Лысуха Наталля Аляксандраўна,
к.т.н., дацэнт (ўнутраны сумяшчальнік)
Дзяржаўны кантроль у галіне аховы навакольнага асяроддзя
Місючэнка Вікторыя Мячаславаўна,
к. с.-х.н., дацэнт
Дзяржаўнае кіраванне ў прыродаахоўнай дзейнасці
Зварот з адходамі
Ацэнка ўздзеяння на навакольнае асяроддзе
Прыродаахоўнае заканадаўства
Кіраванне прыродакарыстаннем
Экалагічная экспертыза
Экалагічнае заканадаўства
Мукіна Клара Малдагаліеўна,
к.г.н., старэйшы выкладчык
Гідраўліка і водазабеспячэнне
Гідралогія і гідраметрыя
Інжынерныя метады аховы навакольнага асяроддзя
Менеджмент водных рэсурсаў
Асновы стандартызацыі, метралогіі і сертыфікацыі
Экалагічны менеджмент
Наркевіч Іван Пятровіч,
д.т.н., дацэнт (знешні сумяшчальнік)
Навукі аб зямлі. Метэаралогія і кліматалогія
Асновы метэаралогіі і кліматалогіі
Пазняк Сяргей Сцяпанавіч,
д.с.-х.н., прафесар, (унутраны сумяшчальнік)
Асновы і сістэмы менеджменту
Ровенская Ірына Аляксандраўна,
к.б.н.
Інжынерныя канструкцыі і прыродаахоўныя збудаванні
Арганізацыя інавацыйных працэсаў і экалагічнае праектаванне
Ахова расліннага і жывёльнага свету
Ацэнка жыццёвага цыкла прадукцыі і больш чыстая вытворчасць
Тэрытарыяльнае планаванне і кіраванне прыродакарыстаннем
Экалагічнае нарміраванне і ацэнка рызыкі
Родзькін Андрэй Сяргеевіч,
старэйшы выкладчык
Аэракасмічныя метады даследавання
Метады дыстанцыйнага зандзіравання
Маніторынг паверхневых і падземных вод
Навукі аб зямлі. Метэаралогія і кліматалогія
Агульнае землязнаўства
Асновы ландшафтазнаўства
Асновы метэаралогіі і кліматалогіі
Тапаграфія з асновамі геадэзіі
Лапцёнак Сяргей Антонавіч,
к.т.н., дацэнт (знешні сумяшчальнік)
Апрацоўка экалагічных дадзеных і мадэляванне экалагічных працэсаў
Санін Георгій Канстанцінавіч
(знешні сумяшчальнік)
Інжынерныя метады аховы атмасфернага паветра
Вучэбна-дапаможны персанал
Бракович Люцыя Францаўна,
інжынер-эколаг