Міжнародны дзяржаўны экалагічны інстытут імя А. Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага універсітэта

Акрэдытацыя ў якасці навуковай арганізацыі

Стратэгія ўстойлівага развіцця дзяржавы мяркуе ахову навакольнага асяроддзя і рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў,  захаванне біялагічнай разнастайнасці і экалагічна бяспечнае прымяненне высокіх тэхналогій. Антрапагенная дзейнасць аказвае непасрэднае ўздзеянне на экасістэмы, здароўе чалавека і біялагічнай разнастайнасці, што абумоўлівае неабходнасць сталага маніторынгу экалагічнай сітуацыі, распрацоўкі метадаў і сродкаў рэабілітацыі тэрыторый і біялагічных комплексаў. За апошнія дзесяцігоддзі, на якія прыходзіцца катастрофа на Чарнобыльскай АЭС, урбанізацыя тэрыторый, паўсюдная меліярацыя, правядзенне чорных работ (дабыча калійных угнаенняў, прадуктовай солі, нафты і інш.), інтэнсіфікацыя сельскагаспадарчай вытворчасці, будаўніцтва плацін, вадасховішч
і г. д., адбыліся вельмі значныя змяненні ў розных прыродных комплексах.

Асноўнай мэтай навуковых даследаванняў прафесарска-выкладчыцкага саставу і навуковых супрацоўнікаў інстытута з’яўляецца паляпшэнне стану навакольнага асяроддзя і зніжэнне негатыўнага ўплыву антрапагеннай дзейнасці на здароўе насельніцтва шляхам зніжэння забруджвання разнастайных комплексаў экасістэмы (вады, паветра, глебы, расліннасці і інш.). Вырашэнне пастаўленых навуковых задач забяспечваецца за кошт комплекснага вывучэння і пераадолення сучасных экалагічных праблем Рэспублікі Беларусь. Яны ўключаюць:

 • ацэнку ўздзеяння радыеактыўнага і іншых тэхнагенных забруджванняў на навакольнае асяроддзе і жывыя арганізмы;
 • даследаванне міграцыі палютантаў па трафічных ланцугах;
 • распрацоўку спосабаў дыягностыкі і карэкцыі парушэнняў у біясістэмах з мэтай прагназавання і мінімізацыі тэхнагенных уздзеянняў;
 • вывучэнне і распрацоўку метадаў ацэнкі ўрону, нанесенага прыроднаму асяроддзю ў выніку перавышэння нарматыўных выкідаў, скідаў аварый на прамысловых прадпрыемствах, аб’ектах і стыхійных бедстваў, прагназаванне іх наступстваў;
 • зандзіраванне тэрыторый па ступені экалагічнага напружання, распрацоўкі падыходаў для рэабілітацыі тэрыторый, забруджаных радыенуклідамі, цяжкімі металамі, адходамі вытворчасці, ксенабіётыкамі і г. д.;
 • вывучэнне заканамернасцей парушэння прыродных сістэм і скарачэння відавай разнастайнасці пад уздзеяннем тэхнагенных фактараў, распрацоўкі метадаў захавання і ўзнаўлення прыродна-тэрытарыяльных комплексаў;
 • навуковае абгрунтаванне і стварэнне аўтаматызаваных інфармацыйна-аналітычных сістэм для экалагічнага маніторынгу і прыняцця кіраўніцкіх рашэнняў па забеспячэнні экалагічнай бяспекі;
 • мадэляванне і пргназаванне паводзін экасістэм ва ўмовах уздзеяння магчымых тэхнагенных фактараў;
 • распрацоўку новых метадаў экалагічнага маніторынгу, аналізу экалагічнага і эпідэміялагічнага становішча;
 • распрацоўку і выкарыстанне новых тэхналогій для нармалізацыі парушэнняў індуцыраваных неспрыяльнымі антрапагеннымі ўздзеяннямі і іншымі фактарамі навакольнага асяроддзя;
 • распрацоўку тэарэтычных і метадалагічных асноў жыццядзейнасці ў сучасных умовах.